Signal

Line road paint

boja za puteve

povrsina-ikonica

5 i 30 KG

eko-boja-ikonica

Rastvorena u organskim rastvaračima sa visokim sadržajem čvrstih materija.

struktura

Jednokomponentna brzosušeća akrilna boja.

upotreba-ikonica

Podloga mora biti suva, odmašćena i bez nevezujućeg materijala.

susenje

Sušenje - 30 minuta pri temperaturi vazduha i podloge 25 – 30°C.

SIGNAL LINE ROAD PAINT je jednokomponentna brzosušeća akrilna boja rastvorena u organskim rastvaračima sa visokim sadržajem čvrstih materija i dobrim fizičko-hemijskim osobinama.

Koristi se za obilježavanje horizontalne saobraćajne signalizacije kolovoza.

Boja bijela, Gustina 1,5 ± 0,05 kg/lit. Viskozitet 145 ± 10 sec. Čvrstih materija min. 72 ± 2%

Podloga mora biti suva, odmašćena i bez nevezujućeg materijala. Boja se nanosi posebnim mašinama za nanošenje, pištoljima za prskanje ili ručno pomoću valjka. Zavisno od temperature i načina nanošenja dodaje se 0 – 5% RAZREĐIVAČA ZA SIGNAL ROAD LINE PAINT.

30 minuta pri temperaturi vazduha i podloge 25 – 30°C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60 – 80 %. Minimalna temperatura vazduha kod izvođenja radova je 10°C, vlažnost vazduha max. 80%, temperatura podloge min. 5°C.

600-800g/m² za debljine suvog filma 200-300 mik.

Rok lagerovanja 12 mjeseci u originalnoj ambalaži, u suvom zatvorenom skladištu, na temperature do 25°C.

Drugi proizvodi